Over ZuverRuim zeventig procent van alle uien uit Nederland wordt in Reimerswaal bewerkt. Het succes van de werkgroep die de belangen van de Reimerswaalse uienbewerkers behartigde, was begin 2005 voor de leden aanleiding, hun werkgebied uit te breiden tot heel Zeeland en zich te verenigen in Zuver, de Zeeuwse Uienbewerkers Vereniging. 

Zuver is 2 februari 2005 opgericht en heeft inmiddels 25 leden uit heel Zeeland. De doelstelling is vierledig:

bevorderen van samenwerking tussen de uienbewerkende bedrijven in Zeeland;
gezamenlijk aanpakken van problemen en uitdagingen;
gezamenlijk overleg voeren met overheden en maatschappelijke organisaties;
gezamenlijk (doen) uitvoeren van studies en onderzoeken.

Zuver is een volwaardige overlegpartner van de Provincie Zeeland en het Ministerie van Landbouw. 

Problemen
"Problemen waarmee Zuver te maken heeft, zijn hoofdzakelijk problemen op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening". Al voor de oprichting hebben we met de gemeente Reimerswaal een milieuconvenant afgesloten.  

Uitdagingen
Samen met het Landbouw-Economisch Instituut in Wageningen zoekt Zuver door deelname in de SAU (Stichting Afzetbevordering Ui) naar duurzame oplossingen zijn voor de verwerking van bijvoorbeeld uienpellen.

Overleg
Het bestuur vergadert regelmatig. Indien nodig, overleggen de bestuursleden met lokale en/of provinciale overheden. Bij alle instanties hebben zij contactpersonen. Met alle gemeenten zijn de communicatielijnen kort. 

Op provinciaal en landelijk niveau overlegt Zuver met allerlei organisaties, zoals de Provincie Zeeland, ZLTO, brancheorganisatie Frugi Venta, de ministeries en het Productschap Tuinbouw.