Biomassa

Over Biomassa.eu

biomassa.eu is de handelsnaam waaronder vraag en aanbod van biomassa bij elkaar wordt gebracht. Deze activiteit is voortgekomen uit het familiebedrijf Arjazon Uienhandel bv, dat zijn wortels heeft in de teelt, handel en logistieke dienstverlening in landbouwproducten. Sinds 1980 is de hoofdactiviteit het verhandelen, sorteren en verpakken van uien, met name voor export naar overzeese bestemmingen. Uit het sorteerproces komt een organische reststroom vrij, die decennia lang retour ging naar de akkers om te worden toegepast als bodemverbeteraar.

De maatschappelijke trend om duurzamer te ondernemen bleek echter kansen te bieden om deze reststroom efficiënter te benutten, o.a. in co-vergistingsinstallaties voor de productie van biogas en verbrandingsinstallaties voor de productie van elektriciteit en warmte. Sinds enkele jaren wordt een aanzienlijk deel van genoemde reststroom hiervoor aangewend. Deze sector stelt echter wel bepaalde eisen aan kwaliteit en beschikbaarheid van het product. Een constante aanvoer van voldoende omvang is een eerste vereiste. Samenwerking binnen de keten is daartoe onontbeerlijk. De uitdaging om dit in goede banen te leiden is opgepakt door Arjazon Uienhandel, waardoor inmiddels de reststroom van een groot deel van de collega-bedrijven in heel Nederland wordt gebundeld om de constante aanvoer van een gewenst volume te kunnen garanderen.

De vraag naar deze producten laat een gestage groei zien door de forse uitbreiding van het aantal installaties, en het ontplooien van steeds nieuwe initiatieven op dit gebied. Het is een sector die letterlijk en figuurlijk bruist van de energie. Dit heeft er toe geleid dat voor Arjazon deze activiteiten al snel de grenzen van de eigen sector, de uiensorteerbedrijven, overschreden. In de hele AGF-keten komen reststromen vrij, variërend van kaf, peulen, pitten, vellen en schillen etc. uit verwerkingsprocessen tot complete partijen groenten en fruit die kwalitatief niet meer voldoen aan de eisen voor menselijke consumptie.

Om goed overzicht te houden op deze snelgroeiende nevenstroom is besloten te deze te verzelfstandigen, onder de hierboven al genoemde handelsnaam ‘biomassa.eu’. Zowel vraag als aanbod van biomassa kan hierop worden aangemeld. Wij zoeken hierbij dan de ideale leverancier c.q. afnemer. U kunt onze producten aanbieden en kopen via deze website, of ons bellen op: 0113-381690