Archief

Donderdag 27 augustus Uiendag Colijnsplaat

Volgende week donderdag 27 augustus 2015 vindt de jaarlijkse Uiendag van het UIKC weer plaats te Colijnsplaat. Het algemene thema van de dag is 'Kwaliteit staat voorop'. Deze dag vormt de belangrijkste ontmoetingsplaats van uientelers, zaadkwekers, afnemers, toeleveranciers, mechanisatiebedrijven en onderzoekers. Hier zullen de resultaten van de innoverende onderzoeken in uien met u besproken worden. Ook zal de nieuwe rassenlijst vanuit het ketengestuurde onderzoek worden gepresenteerd. Uiteraard zijn er rondleidingen op het veld en demonstraties. Enkele belangrijke thema's van deze dag:
  • Rassenvergelijking   
  • Kiemremming
  • Fosfaatbemesting in de rij   
  • Bladmeststoffen
  • Drogen zonder kachels   
  • Spuittechniek (o.a. Wingspray)
  • Bestrijding van witrot en koprot   
  • Effect druppelgrootte bij contactherbiciden en bedekking bij fungiciden

Van 09.30 – 18.30 uur bent u van harte welkom op de Rusthoeve te Colijnsplaat. Toegang en catering zijn gratis. Tijdens de Uiendag bent u in de gelegenheid om uw spuitlicentie te verlengen. Voor meer informatie: www.uiendag.nl 

 

Publicatiedatum: 21-8-2015

 

Rutger Keurhorst van Wiskerke Onions in Kruiningen:
"Af-land uien moeten binnen drie tot vier dagen droog zijn"

In de af-land periode ontvangt Wiskerke Onions in Kruiningen dagelijks partijen uien van zeer uiteenlopende kwaliteit. Die moeten binnen drie tot vier dagen droog zijn. Dat lukt ze mede door de geavanceerde aansturing door de Vision Control op basis van RV en temperatuur.

De uien die Wiskerke Onions in Kruiningen sorteert, verpakt en exporteert, moeten vooral droog zijn. Voor de partijen die uit de opslag van de teler komen, is dat veelal
geen probleem. Heel anders is dat voor de uien die vanaf half juni af land worden aangevoerd. De eerste weken betreft dat vooral tweedejaars plantuien, maar vanaf eind augustus ook zaaiuien. Afhankelijk van de kwaliteit van de partij en de lengte van de droogperiode op het land, moeten deze uien minimaal drie tot vier dagen
voor de droogwand staan. 

Meer grip in eigen beheer

Tot voor enkele jaren deed Wiskerke dat bij telers in de buurt. Enerzijds was dat een kostenpost, anderzijds werd het op basis van timing, logistiek en kwaliteit ook steeds lastiger. Daarom is de keuze gemaakt voor eigen droog en opslag faciliteiten. De bewaarschuur is opgebouwd uit drie compartimenten met ieder een capaciteit van 800 kisten. Deze worden vijf-hoog in rijen van twee tegen de droogwand aan
geplaatst. Afhankelijk van de partij uien is een rij maximaal 16 kisten lang.
"Uiteindelijk bepaalt de kwaliteit en samenstelling van de partij hoe lang die rij wordt", vertelt Rutger Keurhorst. Hij is bij Wiskerke Onions verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uien die het sorteerbedrijf ingaan. "Ons doel is om de verse uien die aangeleverd worden zo snel mogelijk te drogen. Binnen drie tot vier dagen moeten de kisten weer plaats maken voor een nieuwe partij om een vlotte doorstroming in het sorteerbedrijf te garanderen. Zodra de aanvoer van verse uien op zijn retour is, wordt de opslag gebruikt voor langere bewaring van de eigen handelsvoorraad uien.
 

Snel schakelen

In het hoogseizoen verwerkt Wiskerke Onions dagelijks 600 tot 700 kisten. Daar is de planning van de aanvoer en het drogen ook op afgestemd. "Iedere dag moeten we uien hebben. Afhankelijk van wat er op het land gebeurt", stelt Keurhorst. "We
moeten daarbij heel snel schakelen en iedere partij afzonderlijk benaderen." De verschillen tussen de aangevoerde partijen is groot. Sommige zijn heel mooi en droog, andere hebben veel loof, zijn nat en bevatten veel grond. "Daar hebben we zelf niet zo heel veel invloed op. De status van een partij wordt voor 80% bepaald door de oogst, de temperatuur van de partij, dauw, en de manier van laden en transport. Bij een lastige partij zetten we maximaal in op drogen.
Eerst beluchten om het klamme er een beetje vanaf te krijgen en pas daarna de kachel ervoor. En zodra we zien dat het droogproces op gang komt zetten we vol door om de uien binnen drie tot vier dagen droog te hebben. Dat lukt alleen als je het technisch heel goed voor elkaar hebt."
 

Drogen met Vision Control

De klimaattechniek in de bewaarschuur (ventilatie, luikenbediening, modulerende kachels en mechanische koeling) wordt volledig geautomatiseerd aangestuurd door een Vision Control. Per dubbele rij kisten is een groep aangemaakt. In totaal zijn dat er 15. Per groep wordt op basis van zowel binnen- en buitentemperatuur áls op basis van RV binnen en buiten gedroogd aan de hand van de gekozen instellingen. "De Vision Control biedt ons de gelegenheid om partijen van zeer uiteenlopende kwaliteit, toch optimaal te drogen. Wij weten best wel veel van uien drogen. Toch is
het waardevol om per partij terug te kunnen kijken wat je hebt gedaan en hoe die partij zich heeft gedragen. Als je wilt, haal je heel veel informatie uit de Vision Control. Iedere keer opnieuw. Dat neemt niet weg dat ik twee keer per dag alle kisten langs ga om zelf te beoordelen hoe de partij zich gedraagt", aldus Keurhorst.
Daarvoor is buiten de schuur een speciale opgang gemaakt die toegang geeft tot een bordes.

Bron: TOlsma
 

Publicatiedatum: 4-9-2014

MONIE

Eerste zending Nederlandse uien naar Indonesië

Op 7 augustus zijn de eerste Nederlandse uien van dit seizoen verladen voor Indonesië. De eerste inspectie en certificering voor dit land is het sluitstuk van een langlopend proces om toegang te krijgen voor Nederlandse uien. De overheid en uiensector staken hier veel energie in.


Foto: Monie, de eerste zending uien naar Indonesië is een feit

Na uitgebreide voorbereidingen is in het najaar van 2013 een delegatie met Indonesische experts een week lang op bezoek geweest in Nederland. In navolging daarop tekende staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken half november 2013 in Jakarta een overeenkomst. Onderdeel van de afspraken is dat percelen, waar uien bestemd voor Indonesië op geteeld worden, bemonsterd moeten zijn op stengelaal.

Eind december 2013 is ruim 500 hectare aan uienpercelen in Zeeland en Flevoland bemonsterd en vrij bevonden. Op 7 augustus vond de eerste inspectie van het eindproduct plaats. Hierbij is extra aandacht voor de juiste tracering en aanduiding maar ook voor de overige aanvullende fytosanitaire eisen zoals nultolerantie voor uienvlieg en koprot.

bron: Kwaliteitscontrolebureau KCB 

Publicatiedatum: 11-8-2014

 

 

 

Nieuwe website Jonika

Jonika heeft een nieuwe website, na de nieuwbouw heeft het bedrijf ook haar website helemaal vernieuwd. De gehele site is aangepast aan de normen van vandaag met nieuwe foto's en een mooie impressie van hoe het bedrijf er nu uitziet. 

www.jonika.nl

 

Jan Franje, Franje Onions:

"Mondjesmaat met het hele uienpakket gestart"

Tholen - Het seizoen met de overwinteringsplantuien ging dit seizoen extreem vroeg van start. "Vorig jaar begonnen we rond deze tijd pas met sorteren", blikt Jan Franje van het gelijknamige uiensorteer- en pakstation, terug. "Gisteren hebben we de eerste bio's gedraaid en we hebben ook al rode uien. Vanaf volgende week hebben we het complete pakket beschikbaar, zij het mondjesmaat.""De regen die hier in het zuidwesten is gevallen, komt voor sommige percelen als geroepen. Er zijn stukken, zoals in Ossendrecht, waar het gewoon nog nooit geregend heeft. Ben je tien kilometer verder, dan verdrinken ze soms weer. Of het voordelig is dat het geregend heeft, weet ik niet. Aan de ene kant ben je er blij mee, want het is superdroog. Nadeel is dat er meer product op de markt komt."


Plantuien lossen

Volgens Jan is de vraag afkomstig van de traditionele bestemmingen. "Momenteel liggen de prijzen rond de 32-35 cent van de middel tot de grove sortering. We komen van een iets hoger prijsniveau. Het is te hopen dat de vraag nog wat toeneemt en dat we nog kunnen profiteren van het staartje van de Ramadan."
 

Publicatiedatum: 9-7-2014
Auteur: Izak Heijboer
Copyright: www.agf.nl

 

"EU heeft export makkelijker gemaakt, maar werkt voor landen als Rusland bedreigend"
Wiskerke Onions houdt Europese verkiezingen goed in de gaten

Wiskerke Onions in Kruiningen houdt de Europese verkiezingen van 22 mei goed in de gaten. In tegenstelling tot vele anderen die zich niet of nauwelijks druk maken over Europa. Maar voor Wiskerke zijn Europese regels van levensbelang. De Europese Unie is volgens sales manager Chayenne Wiskerke vooral voordelig voor het bedrijf. "Nederland is de belangrijkste speler als het gaat om de export van uien. Vorig seizoen exporteerde ons land 1 miljard kilo uien. Dat groeit nog ieder seizoen. Het voordeel van de EU is dat je efficiënt kan werken. Met open grenzen en zonder verschil in valuta."


Klik hier voor de videoreportage van Omroep Zeeland

Bureaucratische rompslomp
Wachttijden aan de grens, bureaucratische rompslomp. Het is grotendeels voorbij. De Europese Unie heeft de export makkelijker gemaakt. Maar er zijn ook nadelen. Cayenne Wiskerke: "Je bent onderdeel van een groot machtsblok en daardoor soms bedreigend voor andere landen. Daardoor kunnen landen als Rusland importheffingen opzetten die handelsbelemmerend werken. Andere landen als Egypte en Oekraïne, die wel belangrijke uienexporteurs zijn, maar niet in de EU zitten, hebben daar dan weer voordeel van."

140 Miljoen kilo uien
Wiskerke Onions is de grootste uienexporteur ter wereld en voert per jaar 140 miljoen kilogram uien uit naar 85 landen. Chayenne , 24 jaar jong, is verkoopmanager van het familiebedrijf. Vorig jaar reisde ze met een Nederlandse handelsdelegatie naar Indonesië.

Bron: Omroep Zeeland
Publicatiedatum: 15-5-2014

 

Landelijke Uiendag Colijnsplaat: 28 augustus


Op donderdag 28 augustus wordt de Landelijke Uiendag 2014 gehouden bij de proefboerderij Rusthoeve aan de Noorlangweg 42, 4464 PR te Colijnplaat.

Het thema van deze dag is 'Kwaliteit door precisie'
Een mooi voorjaar typeert 2014. Prachtige groeiomstandigheden met naar het lijkt een te verwachten mooie opbrengst. Echter ervaring leert dat de opbrengst en kwaliteit bepaald wordt in de zomer. 
Afgelopen drie jaar is een goede kwaliteit zeker niet vanzelfsprekend! Terwijl dit voor de Nederlandse ui erg belangrijk is. Daar willen we graag met u aan werken.
Waar gaat het fout, waar kunnen we bijsturen? Tijdens ons thema van vorig jaar "op tijd oogsten een betere kwaliteit?", bleek dat vervroeging erg belangrijk was. Echter wij zijn van mening dat ook precisie in de teelt van de ui erg belangrijk is. 
Daar willen we graag aan de hand van de vele veldproeven op het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve met u over praten. Het UIKC wil samen met u op de Uiendag 2014 haar deuren openen op: 
donderdag 28 augustus (laatste donderdag van augustus!)


Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is er ook dit seizoen weer in geslaagd om een aantal interessante onderzoeken weg te leggen in samenwerking met verschillende bedrijven c.q. partners. Steeds meer bedrijven weten hun weg naar het UIKC te vinden.
 
Van groot belang is om de resultaten van deze innoverende onderzoeken op een juiste manier te interpreteren en te communiceren naar de gehele uiensector. Een van de middelen hiertoe is onze jaarlijkse Uiendag. Inmiddels zijn we alweer toe aan de 13e editie van deze ontmoetingsplaats en kennisdag voor de gehele sector.
 
Op deze dag zal ook de nieuwe rassenlijst vanuit het ketengestuurde onderzoek worden gepresenteerd. Uiteraard zijn er rondleidingen op het veld, demonstraties en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de tent.
 

Thema's uien

1.     Bestrijding van koprot
2.     De effecten van grove en fijne druppels bij contactherbiciden
3.     Fosfaat in de rij met o.a. physiostart, powerstart en quickstart
4.     Rassenkeuze en percentage groenloof in relatie tot groeipotentie
5.     Trips
6.     Onkruidbestrijding 
7.     Bemestingsstrategieën, fosfaat, kali en stikstof
8.     Schimmelbestrijding
9.     Aardappelopslag in uien met Royal MH
10.   Opbrengst + kwaliteits verlies door hagel
11.   Bestrijding uienvlieg
12.   Bladmeststoffen
13.   Kunstmeststrooien met GPS, investering waard?
14.   Demo banden, berijding
15.   Uienzaaien op GPS

'Ook kunt u deze dag laten meetellen om uw spuitlicentie "teelt" te verlengen.
In de centrale tent is de Onion Plaza ingericht met de rassenshow en de "uien-kliniek." Hier kunnen zieke of verdachte planten brengen en een advies vragen van de "uiendokter." Ook is er de UInfotheek met een verzameling van schriftelijke informatie over de teelt van uien. Een poster met uienziekten kan daar opgehaald worden
  
Dus kom op 28 augustus van 9:30 - 18:30 uur naar de Uiendag 'Kwaliteit door precisie'  te Colijnsplaat en laat u inspireren op het veld én in de tent! Catering en toegang zijn gratis.
 
U bent allen welkom!
  

Publicatiedatum: 22-8-2014

 

Luc Remijn: "Kwalitatief lopen we toch wat achter op vorige jaren"

Zaaiuienrassen vanmorgen weer beoordeeld bij JWK Onions

Tholen - Veertien inkopers en verwerkers van zaaiuien beoordeelden vanmorgen bij JWK Onions in Kruiningen de rassen op externe en interne kwaliteit. Alle zaadveredelingsbedrijven verlenen hun medewerking aan de rassenbeoordeling. De kwaliteitsbeoordeling wordt gedaan om de kwaliteitscijfers van de rassen te bepalen voor de rassenlijst. De groepen keuren de rassen blind. Ze weten dus niet welk ras ze voor zich hebben.In verschillende groepen werden de uien beoordeeld op zowel uiterlijke als innerlijke kwaliteitseigenschappen. Alle zaaiuirassen voor de lange bewaring worden meegenomen. Dit jaar ging het om 22 rassen.Om op de uiteindelijke rassenlijst te verschijnen, moet een ras minimaal twee jaar beoordeeld zijn. De vernieuwde rassenlijst wordt bekendgemaakt rond de uiendag van het Uien Informatie- en Kenniscentrum (UIKC) op 28 augustus in Colijnsplaat."Je ziet duidelijk dat de uien wat ouder zijn geworden. De deelnemers tasten met elkaar toch even af of er nog goede uien beschikbaar zijn. Zeker met het huidige prijsniveau van 25-30 cent valt er toch geld te verdienen. 


Het crisisteam

We zijn nu mooi op tijd met de beoordeling. Vorig jaar had het achteraf nog wel een paar weken later gekund, maar nu zijn we netjes op tijd. Kwalitatief zijn de uien toch wat minder dan de laatste jaren", constateert Luc Remijn van DLV Plant. "We zijn het seizoen natuurlijk moeizaam begonnen met koud en droog weer. De regen heeft vervolgens wel voor groei gezorgd, maar toen kwam de zomer eroverheen met bijna Zuid-Franse taferelen. Je ziet dat de ui toen toch een inhaalslag heeft moeten maken en daar zijn de uien niet geschikt voor. Hoewel er met MH is gespoten, zit er meer schot in de rassen dan andere jaren. Wel zijn de uien keurig droog, met dank aan Goud Biervliet die weer voor de bewaring heeft zorg gedragen."

Foto's: Daan Sturm
 

Publicatiedatum: 9-5-2014
Auteur: Izak Heijboer
Copyright: www.agf.nl

 

 

 

M.J. van den Berge krijgt Koninklijke onderscheiding

25-04-2014

M.J. van den Berge is onderscheiden voor zijn inzet in politiek, maatschappij, belangenbehartiging en bedrijfsleven.

Zijn actieve inzet en betrokkenheid in afgelopen jaren bleef niet beperkt tot zijn partij, de SGP. Daarom is niet bij het afscheid van de oude gemeenteraad van Reimerswaal, maar vandaag onderscheiden.

De heer M.J. van den Berge uit Yerseke combineerde zijn raadslidmaatschap, naast zijn gezin en de vanuit dat gezin ontstane ondernemingen, met een ruime inzet voor de uienverwerkende industrie en uienhandel. Een voor Reimerswaal zeer belangrijke bedrijfstak. Hij is hiertoe onder meer zeer actief voor de belangenorganisatie Zuver. 

 

Uienteelt maakt vliegende start

In Zuid Nederland zitten de eerste zaai-uien al weer meer dan een week in de grond. Een heel verschil met vorig jaar toen er 1 april nog veel gezaaid moest worden. Omdat het de afgelopen periode uitzonderlijk warm was zijn de uien al vlot gekiemd. Komende week zullen de eerste uien al boven komen. Zoals de foto weergeeft, is de voortgang goed te zien tijdens een tussentijdse controle van een perceel. Ook zijn de eerste onkruiden zichtbaar. De foto is gemaakt op 20 maart jl. op lichte zandgrond.

Afbranden onkruid
Als teler dient u er op bedacht te zijn dat dit jaar eerder gestart moet worden met het afbranden van het onkruid. Bij het perceel van de foto is ook stuifdekgerst ingezaaid om stuifschade te voorkomen. Hierdoor zal het afbranden van het vroege onkruid anders moeten gebeuren dan met glyfosaat voor opkomst van de uien. Stesam Papierpulp
Een ander fenomeen dat de laatste dagen de kop op stak was het stuiven van lichte zandgronden. Dit kan voorkomen worden door stuifdekgerst te zaaien, maar ook het inzetten van Stesam Papierpulp geeft een heel goed resultaat. Dit jaar heeft Agrifirm hier afspraken over gemaakt met een leverancier voor Zuid Nederland. Wanneer u Stesam Papierpulp wilt toepassen dan dient u dit tijdig aan te geven, zodat dit snel na het zaaien kan worden toegepast en u geen onnodige risico's hoeft te lopen. 

Bron: Agrifirm

Publicatiedatum: 28-3-2014

Rene Tiggelman, Van Langevelde Handelsmij:

"Veel chagrijnige gezichten op de uienmarkt"

Tholen - De uienexport is nog altijd niet wild. "Tweeënhalf à drie weken geleden was er even een opleving, die gedreven werd door de vraag uit het Oostblok, maar verder bleek de vraag niet erg breed", zegt Rene Tiggelman van Van Langevelde Handelsmij uit Kruiningen. "Verre bestemmingen zijn nauwelijks aan de markt en Afrika is vrijwel weggevallen. Binnen Europa gaat er wel wat weg, maar het zijn geen grote volumes.""De verpakkers zijn dan ook behoorlijk aan het klagen. Te meer omdat ze drie weken geleden met z'n allen naar de boer zijn gerend en weer meer geld hebben geboden, maar nu komen ze er maar mondjesmaat van af", zegt de exporteur. "De baalprijs ligt voor drielingen rond de 17/18 cent, voor de 45-65 sortering rond de 20/21 cent, voor de 60/80 sortering rond de 21/22 cent en voor de supers rond de 23/24 cent. Prima prijzen, maar als je drie weken geleden rond de 20 cent hebt neergeteld, dan doet het pijn, want dan verdien je niets. De vraag om de prijs verder op te drijven, is er namelijk niet."

"Hoe de markt zich verder ontwikkelt? Als je dat weet, mag je m'n baan hebben. Het hangt er in grote mate vanaf wat het Oostblok doet. Als Rusland weer een paar boten bestelt, kan de stemming weer een beetje omslaan en heeft iedereen weer wat te doen. Anders krijg je toch veel chagrijnige gezichten", zegt Rene. Van Langevelde Handelsmij is vanouds niet zo op de Russische markt gericht. "Dat is vanouds zo gegroeid. Iedereen heeft zo zijn specialisme. Wij doen veel Verre Oosten, Amerika, Afrika en Europa en hebben onze kleinpakactiviteiten voor de Nederlandse en Belgische supermarkten. Die kleinpak loopt altijd wel door. Je kunt de klok er bijna op gelijk zetten wat je elke week in moet pakken."

Publicatiedatum: 14-3-2014
Auteur: Izak Heijboer
Copyright: www.agf.nl