Actueel

Mike de Koster, WDK Onions:

"Het zou me niets verbazen als we deze weken een exportrecord verbreken in de uien"

Tholen - "Het is een gekkenhuis", zo vat Mike de Koster van sorteer- en pakstation WDK Onions uit Kwadendamme de huidige uienexport samen. "Er is een brede vraag, zowel vanuit Afrika maar ook gaan er uien richting Azië en Oost-Europa. Al met al hebben we een mooie brede afzet. Het zou me niet verbazen als we in één van deze weken een exportrecord verbreken. De markt voor rode uien is helemaal geëxplodeerd, die zijn bijna niet te koop."

"De verkoopprijzen voor gele uien zitten momenteel iets in de lift en liggen zo rond de 20/21 cent. Het voordeel van deze brede export is daarbij dat we alle maten goed kwijt kunnen", aldus Mike. "Het seizoen begon in juli weliswaar traag, maar vanaf augustus gaf de vraag uit Brazilië de export een boost en die vraag is mooi opgevolgd door Afrika. Al met al is de eerste helft van het seizoen me erg meegevallen." 

Ook kwalitatief zien de uien er volgens de volgens de verpakker goed en gezond uit. "De uien die geoogst zijn voor de regen zijn qua presentatie mooier, de later geoogste uien hebben het meer te verduren gehad, wat je terugziet aan de kleur. Al met al hebben we een mooi en gezond product om de wereld over te sturen." 

Voor meer informatie:
Mike de Koster
WDK Onions
Langeweegje 39
4434 NC Kwadendamme (NL)
Tel: +31-(0)113-644270
F: +31-(0)113-644788
M: +31-(0)6-48380272
E: info@wdk-onions.nl 
www.wdk-onions.nl 

 

Publicatiedatum: 
Auteur: 
© 

 

Jan Franje, Franje Onions:

"Rode bio-uien superduur, markt voor gele bio-uien juist zwak"

Tholen - De oogstwerkzaamheden zorgen voor genoeg drukte in de Hollandse uien. "Door het natte weer liggen er nog heel wat uien te wachten om van het land gehaald te worden. Zo moeilijk als het deze zomer regende, zo makkelijk regent het nu", constateert Jan Franje van Franje Onions. "Kwalitatief zorgt dat voor grote verschillen. Als de uien mooi op het land liggen, gaat het goed, maar er liggen ook uien in de blubber."

De uienmarkt kenmerkt zich momenteel door een brede vraag. "De baalprijzen zijn erg stabiel met een niveau tussen de 18 en 20 cent. Als de vraag zo blijft, zie ik het vervolg van het seizoen wel zitten. Maar dan moet de export naar Afrika niet al te veel haperen, want dat is toch de kartrekker. Volgende week vertrekt er in elk geval weer een boot", vertelt Jan.

"Druk is het momenteel sowieso, want naast het afland werk, zijn we ook druk met de zaadselectie en hebben we deze week ook weer een start gemaakt met het planten van de winteruien. Alleen de handel in gele bio-uien is heel zwak. Nu is dat vrij normaal voor de tijd van het jaar. Als mensen nog uit hun tuintje eten, blijft de vraag naar bio-uien altijd achter. Uitzondering zijn de rode uien, die zijn op het moment megaduur!"

Voor meer informatie:
Jan Franje
Franje Onions
Gawege 10
4414 NB Waarde
0113 501658
info@franjeonions.nl 
www.franjeonions.nl 

 

 

Publicatiedatum: 
Auteur: 
© 

 

Nieuwe algemene handelsvoorwaarden zaaiuien (AVZ) van kracht

De bestaande algemene handelsvoorwaarden zaaiuien, beter bekend als ‘De AVZ’, dateren van 2006. Hoog tijd om de algemeen geldende voorwaarden tegen het licht te houden. Er is immers veel veranderd in de uiensector. Vanaf 1 juli 2019 gelden de nieuwe voorwaarden die LTO Nederland en GroentenFruit Huis gezamenlijk hebben opgesteld en zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank in Den Haag.


Adrie Bossers en Gijsbrecht Gunter

Telers en handel merken dat veel bedrijven de laatste jaren eigen handelsvoorwaarden opgesteld hebben. Hierdoor is het in de markt vaak onduidelijk wat precies de voorwaarden zijn en welke rechten en plichten daarbij horen voor koper en verkoper. LTO Nederland en GroentenFruit Huis zijn daarom rond de tafel gaan zitten met als uitgangspunt het opstellen van eerlijke, reële en vooral praktische voorwaarden die passen bij de kwaliteitsambitie van de Hollandse ui.

Doel is dat beide achterbannen de nieuwe voorwaarden breed zullen toepassen waardoor het woud aan voorwaarden dat momenteel bestaat, verdwijnt. "Het zijn de best omschreven voorwaarden ooit", zeggen de leden van de gezamenlijk werkgroep die zich in de achterliggende periode sterk hebben gemaakt voor actualisatie van de AVZ.

Naast duidelijke omschrijvingen zoals kwaliteit van veldgewas uien, tarra, grond en praktische zaken zoals het wegen en termijnen voor koopbevestiging, betaling en risico-overdracht, zijn definities opgenomen van zogenaamd ‘schot’ (spruitvorming) en ‘kale uien’. Ook zijn haakjes opgenomen voor tarrakorting of premies bij uitzonderlijk hoge of lage tarrapercentages en is het keuringsreglement aangepast aan de hand van de nieuwe voorwaarden. In de nieuwe AVZ is niet langer voorzien in voorwaarden voor de contractteelt, aangezien deze nauwelijks gebruikt werden.

De opmaak van de voorwaarden is eveneens in een eigentijds jasje gestoken. De nieuwe voorwaarden zijn te downloaden op www.groentenfruithuis.nl en zijn kosteloos op te vragen bij de Rechtbank Den Haag onder vermelding van depotnummer 17/2019.

Adri Bossers
LTO Nederland
06-21274960

Gijsbrecht Gunter
GroentenFruit Huis
06-52123146
 

 

Publicatiedatum: 

 

Leon Mol (Ahold-Delhaize) roept telers bij uienontbijt op tot kennisoverdracht

Fotoreportage Landelijke Uiendag

Tholen - De laatste donderdag van augustus is het traditiegetrouw de Landelijke Uiendag op Proefboerderij de Rusthoeve in Colijnsplaat. De dag kent een aantal vaste ingrediënten met rondleidingen en demonstraties in het veld, de zaaiuienrassenlijst die wordt gepresenteerd, de mosselen van familie Van den Berge en de beurs met de nodige standhouders in de schuur, waarbij het 's middags altijd weer wat drukker wordt rond de bar.

De laatste jaren wordt er voor de vroege vogels een 'uienontbijt' georganiseerd. De organisatie had dit jaar weer een interessant programma samengesteld. Nadat de nieuwe handelsvoorwaarden voor zaaiuien door Adrie Bossers namens de telers en Gijsbrecht Gunter namens de handel waren ondertekend, was het de beurt aan Leon Mol, Director Product Safety & Social Compliance van Ahold-Delhaize. Hij riep de telers op tot het delen van informatie. "Vroeger was een product goed of niet goed. Tegenwoordig wil de consument weten hoe en waar de producten worden geteeld. Leon gaf aan dat AH bij de sourcing uitgaat van het principe 'first local, than global', hoewel dat voor de grootgrutter niet te doen is om op winkelniveau samen te werken de telers uit de buurt.


Mosselen!

De Deense teler en verpakker Hardy Hansen gaf samen met met Peder Krogsgård van HortiAdvice een toelichting op de wijze van telen en verpakken in Denemarken. In Denemarken is het gebruikelijk dat meerdere telers samen een pakstation runnen. Maar liefst 19% van het uienareaal bestaat tegenwoordig al uit biologische uien. Een kwart van de uienteelt bestaat uit rode uien en dat percentage groeit jaarlijks. Volgens de Deense adviseur liggen de prijzen van de Deense uien normaal gesproken enkele centen boven de Nederlandse uien, maar was dit vorig seizoen een keer het tegenovergestelde. Wel gaf hij aan dat Deense telers voor een prijs van 12 cent afland waarschijnlijk zouden tekenen. Een Zweedse collega-teler gaf aan dat de uienverwerking in zijn land nog anders is geregeld, daar heeft elke supermarkt één pakstation.


Op de kar naar de proeven

's Morgens was het redelijk rustig in Colijnsplaat, maar in de middag wisten de uientelers de Rusthoeve weer goed te vinden, alhoewel het niet zo druk werd als de vorige editie. Dat lag niet aan het hoogst actuele thema 'Uienteelt in een veranderend klimaat'. Zo werd druppelirrigatie aangedragen als een mogelijkheid voor de telers om zich te wapenen tegen droogte. Al met al genoeg stof voor de telers om over na te denken naast de huidige uienprijs die met een neerwaartse trend de nodige kopzorgen geeft.

Luc Remijn van het organiserende UIKC kijkt dan ook tevreden terug op de dag. "Ondanks dat het 's morgens rustig was, verwachten we toch dat er zo'n 1.500 mensen zijn geweest. Ondanks de drukte in de uien  en het pootgoed zijn er dus heel wat telers komen buurten. Ook telers uit Noorwegen, Zweden, Denemarken en Frankrijk waren van van de partij. Er zijn verschrikkelijk veel mensen het veld in geweest om de proeven te bekijken. Al met al is de uiendag toch een begrip geworden. Hij werd zelfs op Radio 10 Gold en Q-Music genoemd. Mensen weten dus weer waar ze volgend jaar de laatste donderdag van augustus moeten zijn!"

Klik hier voor de fotoreportage

 

Publicatiedatum: 
Auteur: 
© 

 

Uiendag 29 augustus 2019: 'Uienteelt in een veranderend klimaat’

Voorbereidingen Uiendag in volle gang

Het klimaat om kwalitatief goede uien te telen verandert sterk. "We hebben te maken met veranderende weersomstandigheden, een klimaat met meer natte èn droge extremen. Daarnaast zien we ook een ander ‘gewasbeschermings-klimaat’ als een sneltrein op ons afkomen. Steeds meer gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen of staan sterk ter discussie en er zijn diverse wijzigingen in de wetgeving rondom spuittechniek", vertelt de organisatie van de Uiendag. 


Voorbereidingen zijn in volle gang

Water speelt een hoofdrol
"Door deze klimaat-veranderingen wordt de behoefte naar objectief, onafhankelijk onderzoek in de uienteelt alleen maar groter. We blijven zoeken naar de optimale manier van uien telen. Als het klimaat echter niet meehelpt met tekort of teveel water, dan is het lastig om een goede opbrengst te produceren. We zoeken naar oplossingen voor de problemen van het watertekort. Waar liggen er kansen? Water bufferen, peilgestuurde drainage, druppelirrigatie, beregenen en andere strategieën m.b.t. trips, plantversterkers, andere meststoffen? De keuze zal voor iedereen verschillend zijn." 

"Een goede uienkwaliteit is van groot belang voor onze export. Wat kunnen we nog verbeteren aan onze uienteelt, waar kunnen we bijsturen? De basis voor de teelt moet goed zijn, maar ook de kwaliteit moet als basis gezien worden. Daarbij moeten we blijven voorlopen in techniek, kennis en innovatie. Ons thema voor de Uiendag 2019 wordt: ‘Uienteelt in een veranderend klimaat", aldus de organisatie.

"Daar willen we graag aan de hand van de vele veldproeven op het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve samen met u over praten." Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is er ook dit seizoen weer in geslaagd om een aantal interessante onderzoeken aan te leggen in samenwerking met verschillende bedrijven c.q. partners. Het is van groot belang om de resultaten van deze innoverende onderzoeken op een juiste manier te interpreteren en te communiceren naar de gehele uiensector. Een van de middelen hiertoe is onze jaarlijkse Uiendag.Rassenlijst
Op deze dag zal ook de nieuwe rassenlijst vanuit het Uireka ketengestuurde onderzoek worden gepresenteerd. Uiteraard zijn er rondleidingen en demonstraties op het veld, en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de tent/schuur.Thema’s Uiendag
• Rassenvergelijking zaaiuien
• Priming van uienzaad
• Onkruidbestrijding
• Bemestingsstrategieën
• Schimmelbestrijding
• Uienteelt volgens PlanetProof
• Tripsbeheersing
• Plantversterkers en weerbaarheid
• Druppelirrigatie
• Regelbare drainage
• Bodem, banden en drukwisselsysteem
* In het veld wordt op diverse locaties aandacht geschonken aan het thema klimaat en water.

Demo spuittechniek
MagGrow
Pulserende dop-techniek
Druppelgrootte en drift

Voor meer informatie:
L. Remijn 
UIKC
06-53261172
Noordlangeweg 42
4486 PR Colijnsplaat
l.remijn@delphy.nl  

 

Zeeuwse uienoogst gestart

Dinsdag 11 juni is de uienoogst weer begonnen in Zeeland, zo meldt Marcel Goud van Goud Biervliet. De eerste percelen Troy werden geoogst voor de firma JJK uit Kruiningen. "De kwaliteit ziet er goed uit. 
Het is nog vroeg in het seizoen maar er is vraag naar nieuwe uien en daardoor zijn we toch begonnen met oogsten."

Voor meer informatie:
Marcel Goud
Goud Biervliet
Middenweg 13a
4521 PG Biervliet
Tel: 0115-481636
E: info@goudbiervliet.nl  
www.goudbiervliet.nl 

 

Publicatiedatum: 

Banker plants ingezet in tripsproef uien

Op een praktijkperceel uien waar een hoge druk van trips te verwachten valt, is een uitgebreide tripsbeheersingsproef aangelegd. Het beheersen van trips in uien en spruitkool vraagt veel aandacht, waarbij telers zich afvragen of de vertrouwde bestrijdingsmethoden nog wel toereikend zijn. Een van die telers heeft zijn uienperceel beschikbaar gesteld om een proef in drie grote vakken aan te leggen. Het doel is meer inzicht te verkrijgen over het natuurlijk evenwicht tussen nuttige en schadelijke insecten. Het bedrijf IPM Impact is betrokken om de verschillende soorten insecten in kaart te brengen en de ontwikkeling van de populaties te monitoren.

Aanpak met banker plants
In de proef wordt gekeken naar het samengaan van de insectenontwikkeling en de inzet van insecticiden bij zaaien en tijdens de teelt. Het meest innovatieve is de strook waar gestreefd wordt de schadedrempel waarop moet worden ingegrepen steeds verder uit te stellen. Dit gebeurt door stroken met waardplanten “banker plants” in te zaaien tussen de uien. Er wordt, op basis van al verworven kennis, een mengsel samengesteld dat past bij de nuttige insecten. Door de stroken op verschillende momenten in te zaaien en door de verschillende tijdstippen van bloei van de soorten, ontstaat een zogenaamde bloeiboog in het veld. Deze bloeiboog zorgt voor een hele actief migrerende insectenpopulatie, die zo in aanraking komt met de schadelijke insecten die zich in het gewas bevinden. De grootste uitdaging is namelijk om de nuttige insecten uit de waardplanten in het gewas te krijgen. Met medewerking van een tweetal stagiaires van de HAS Hogeschool uit Den Bosch worden de banker plants ingezaaid. Corteva is betrokken en zet haar kennis in die ze hebben over de levenscycli van trips.

Bezoek aan tripsproef
Woensdag 28 mei j.l. werd het proefveld bezocht door de heer J.K. Goet, secretaris-generaal van het ministerie van LNV. Hij toonde zich zeer geïnteresseerd en betrokken en was onder de indruk van de getoonde innovatie in de praktijk. CZAV-adviseur, Lein de Visser, was aanwezig om uitleg te geven over deze geïntegreerde insectenaanpak. Het spreekwoord “men moet geen oude schoenen wegwerpen, voordat men nieuwe heeft” werd door meerdere partijen meegegeven aan de heer Goet, die dat heel helder verwoord vond.

Bron: CZAV

 

Gehandicapten hebben dag van hun leven op Davogé-dag bij Jonika

Zaterdag 18 mei vond op het terrein van uiensorteer- en pakstation Jonika in Oostdijk weer de 17e Davogé-dag plaatse. De stichting Davoge stelt zich ten doel om jaarlijks een activiteitendag te organiseren. Op deze dag staan mensen met een beperking centraal. De activiteiten bestaan onder meer uit een truckrit met een behoorlijk aandeel AGF-vrachtwagens, een spelletjesprogramma en verschillende demonstraties. Onderstaande filmpjes geven een impressie van de dag

 

 

Publicatiedatum: 
©  / 

Eric Moerdijk, Monie:

"Ondanks tekorten op uienmarkt momenteel voldoende alternatieven voorhanden"

Tholen - In de uienhandel wordt er momenteel een tandje teruggeschakeld. "We zijn het inmiddels een beetje gewend geraakt. In combinatie met de werktijdverkorting proberen we de juiste balans te vinden om mensen en capaciteit optimaal te benutten", zegt Eric Moerdijk van uiensorteer- en pakstation Monie uit Nieuwdorp. "Net voor Pasen was het even een gekkenhuis, nu is de markt weer even getemperd. Er gaan elke week wel uien weg, maar naar een beperkt aantal bestemmingen en ook geen grote volumes. Oost-Europa, Italië en ook Engeland vragen nog wel naar uien. Duitsland is al grotendeels overgeschakeld op Nieuw-Zeeland."

"Dat het een bijzonder jaar zou worden, was al vroeg bekend. In feite is de eerste helft van het seizoen voor de jaarwisseling boven verwachting verlopen. Daarna viel de markt terug, waarna de prijzen medio april opnieuw de lift in zijn gegaan. Inmiddels is het met de inkoop een eind gebeurd en zie je de vraag wat teruglopen. Prijzen staan iets meer onder druk, maar voor grove uien wordt nog altijd tegen de 70 cent betaald. Het idee is toch nog steeds: "als het nu niet gebeurt, gebeurt het nooit meer."

"Voor de Nederlandse handel is het nu zaak om de voorraad over de resterende weken te verdelen, om tot het einde van het seizoen te kunnen leveren. Ondanks de tekorten, zie je dat er momenteel toch geen gebrek aan uien is door de alternatieven over de hele wereld. Inmiddels komt in Zuid-Europa de oogst op gang", vertelt de verpakker. Of dit seizoen veel consequenties gaat hebben voor andere seizoenen, hangt volgens hem grotendeels van volgend jaar af. "Krijg je nog zo'n jaar met hoge prijzen, dan kun je een behoorlijk marktaandeel verliezen. Een land als China is toch behoorlijk actief geweest op de Europese markt - zij het dat de reacties op de kwaliteit erg wisselend waren - maar de contacten zijn wel gelegd. Maar als we een normale opbrengst krijgen van een goede kwaliteit tegen een concurrerende prijs, dan moeten we ook in staat zijn die markt snel terug te winnen."

Voor meer informatie:
Monie Nieuwdorp
Hertenweg 61
4455TK Nieuwdorp
Tel: 0113-612845
eric@monie.nl 
www.monie.nl

 

 

Publicatiedatum: 
Auteur:  
© 

Dignus Boone, Bowa:

"Nog een week of drie, dan is het uienseizoen voor ons voorbij"

Tholen - "Nog een week of drie, dan is het seizoen voor ons voorbij", vertelt Dignus Boone van uiensorteer- en pakstation Bowa uit Waarde. Hoewel hij al lang meedraait in de uienhandel, heeft de verpakker een uienseizoen als dit jaar nog nooit meegemaakt. "Maar alles moet een keer de eerste keer zijn."

"Wij kunnen tot op heden lekker bezig blijven met het personeel. De vraag valt me niet tegen op het moment. Met name de voormalige Oostbloklanden trekken er goed aan. Verder gaat er een enkel vrachtje naar Afrika of het Caribisch gebied. Maar sommige bestemmingen vallen met deze hoge prijzen wel af. Gelukkig is de kwaliteit van de uien die we nu draaien van prima kwaliteit."

"De prijzen zijn op het moment stabiel. Voor de grove uien wordt zo'n 70 cent betaald. De prijs van de 50-70 sortering ligt rond de 68/69 cent en de 45-65-sortering wordt voor 65 cent verkocht. Al met al gaat het om veel geld, waarbij het wel heel belangrijk is dat het allemaal betaald wordt. Maar ik vind het wel een mooie markt. Het geeft in elk geval genoeg spanning!"

Voor meer informatie:
Bowa BV
Weelweg 19,
4414 AW Waarde
Tel: 0113 503 000
info@bowabv.nl
www.bowabv.nl 

 

 

Publicatiedatum: 
Auteur:  
© 

 

Mike de Koster, WDK Onions:

"Stijging uienprijs gezien voorraad te begrijpen maar gaat bij huidige export wel erg hard"

Tholen - De bodem van de uienvoorraad komt langzamerhand in zicht. "We doen rustig aan en maken ons niet te druk. Toch komen we als we het aanbod uitsmeren over de komende weken nog verder dan we aanvankelijk hadden gedacht", constateert Mike de Koster van WDK Onions uit Kwadendamme.

"Er zit nog wel wat aanbod links en rechts. De boer zit er redelijk vast in met prijzen rond de 60 cent of meer, maar er zijn er ook die nog hoger in de boom zitten. Gezien de huidige voorraad kan ik dat enerzijds begrijpen, maar gezien de huidige export is de prijs de laatste weken wel erg hard gestegen", aldus Mike.

"Je ziet dan ook wat weerstand tegen de hoge prijzen op onze afzetmarkten ontstaan. Duitsland schakelt over op Nieuw-Zeelandse uien, terwijl Oost- en Zuid-Europa eerder kiezen voor de Egyptische uien. Persoonlijk vind ik de Egyptische uien kwalitatief zwak, maar bij een verschil van pakweg 15 cent is de keuze blijkbaar toch makkelijk gemaakt."

"Al met al is de markt moeilijk te peilen. Maar persoonlijk vind ik de spanning wel mooi. De laatste jaren was de uienmarkt weleens makkelijk voorspelbaar. Dit jaar komt het er toch op aan dat je op het juiste moment de juiste beslissing maakt. En of we dit jaar de euro halen, durf ik ook niet te zeggen. Ik sluit niets uit. Wel zijn we als bedrijf nadrukkelijk aan het kijken wat de kosten zijn om het personeel de komende weken aan het werk te houden ten opzichte van de risico's die je loopt," besluit de verpakker.

Voor meer informatie:
Mike de Koster
WDK Onions
Langeweegje 39
4434 NC Kwadendamme
T: +31-(0)113-644270
F: +31-(0)113-644788
M: +31-(0)6-48380272
info@wdk-onions.nl  
www.wdk-onions.nl 

 

Publicatiedatum: 
Auteur:  
© 

Situatie op de uienmarkt nekt de verpakkers

Tholen – “De situatie op de Belgische uienmarkt is vergelijkbaar met die in Nederland. Er is nog weinig voorraad beschikbaar en de prijzen zijn erg hoog. In Zeeuw-Vlaanderen zijn alle uien geruimd. De kwaliteit van de uien die er nog zijn, zijn nog relatief goed maar omdat de prijzen zo hoog zijn loont het niet meer om te sorteren”, vertelt een Belgische verpakker. “De prijzen bij de teler zijn hoog en voor het gesorteerd product krijgen wij te weinig.” De verpakker koopt zijn uien gesorteerd in Nederland en verpakt ze in België.

De eerste Egyptische importuien worden over een dag of tien verwacht en uien uit Nieuw-Zeeland zijn al op de markt. “De Nieuw-Zeelandse uien zijn fors duurder dan de Egyptische, maar kwalitatief wel beter. De situatie voor rode uien is nog extremer dan van de gele. De grove maten zijn erg duur, maar bijna op en de fijne maten zijn een stuk goedkoper”, aldus de verpakker. “Ik verwacht dat de slechte situatie wel degelijk invloed gaat hebben op de aanplant voor volgend jaar. Boven in Nederland waar de rendementen wel goed waren, zal naar verwachting wel wat meer worden aangeplant. In Zeeuws-Vlaanderen, waar de oogsten slecht waren, zal wel minder worden aangeplant.”

De verpakker baalt ervan dat de markt zo geblokkeerd is. “Er zit geen marge meer tussen en daarom is de situatie voor de uienverpakkers erg negatief. Het is te hopen dat we volgend jaar een beter seizoen hebben dan nu.”

 

Publicatiedatum: 
Auteur:  
© 

  •  
  •  
  •  
  •  
Beeld © ANP

De Nederlandse uiensorteerders hebben zo weinig te doen, dat ze hun personeel naar huis hebben gestuurd. Van de 35 bedrijven hebben er 5 arbeidstijdverkorting aangevraagd. En daar gaan deze week nog een aantal bedrijven bijkomen, verwacht de brancheorganisatie.

Nederland is een van de grootste uienleveranciers van de wereld. Door de extreme hitte en droogte afgelopen zomer viel de oogst vorig jaar enorm tegen. "Landelijk was er 40 procent minder opbrengst. In Zeeland moest in totaal 1000 hectare worden omgeploegd, omdat de oogst compleet was mislukt", zegt Gijsbrecht Gunter, voorzitter van de brancheorganisatie Holland Onion Association tegen RTL Z.

Nederlandse uien uit de gratie

Gevolg van de tegenvallende oogst is dat er weinig Nederlandse uien zijn en dat die erg duur zijn. "Een kilo uien kostte vorig jaar nog 8 cent, nu loopt de prijs tegen de 50 cent", zegt analist Burgers van DCA groep.

Zo'n 90 procent van alle Nederlandse uien wordt geëxporteerd naar wel 140 landen, maar veel van die landen haken af, omdat ze de Nederlandse uien te duur vinden. "Maleisië en Indonesië bijvoorbeeld, halen hun uien nu uit China. Brazilië wijkt uit naar Chili en Argentinië", verklaart Gunter.

Sorteerbedrijven hebben niets te doen

Er is dus niet alleen weinig aanbod, maar ook de vraag is beperkt. Sorteerbedrijven zijn hier de dupe van. Zoals Monie, een sorteer- en pakstation van uien in het Zeeuwse Nieuwdorp. In de eerste helft van het seizoen – dat in juli begon – was de export naar Afrikaanse landen nog wel redelijk, vertelt Eric Moerdijk van Monie.

Maar in de tweede helft van het seizoen is het erg stil. Sorteerbedrijven draaien lang niet op volle kracht. "Normaal doen we 30.000 kilo per week, nu is dat 10.000 kilo", zegt Moerdijk.

Personeel deel van de dag thuis

Dat betekent dat sorteerbedrijf Monie, net als veel andere sorteerbedrijven, lang niet op volle kracht draait. Moerdijk: "Normaal zouden we nu vier of vijf flexwerkers hebben, die zijn nu allemaal naar huis."

De 22 vaste medewerkers kunnen wel in dienst blijven bij Monie, maar zij zitten regelmatig een deel van de dag thuis. "We werken bijvoorbeeld tot 12 uur in de middag en kijken dan of er nog uien zijn om productie te kunnen draaien. Zo niet, dan gaat het personeel naar huis."

Nieuwe uienplantjes

Monie heeft voor hen arbeidstijdverkorting aangevraagd. Dat betekent dat het bedrijf zijn personeel gewoon doorbetaalt, ook als er geen werk is. Het UWV dekt maximaal 42 procent van die kosten, volgens Moerdijk van het sorteerbedrijf.

Gunter, van de brancheorganisatie, schat dat nog zeker vier bedrijven dezelfde stap hebben gemaakt en verschillende sorteerders deze week arbeidstijdverkorting zullen aanvragen.

Het is te hopen dat het aankomende seizoen beter zal zijn. De eerste uienplantjes voor het nieuwe seizoen zijn nu al geplant, weet Gunter. "Maar die zijn niet eerder dan eind juni beschikbaar."

Bron • RTL Z / Frederique Dormaar

 

Gijsbrecht Gunter (Holland Onion Association) tijdens landelijke uiendag:

"Een aantal uiensorteerbedrijven heeft arbeidstijdverkorting aangevraagd bij het UWV omdat er simpelweg geen werk is"

De misoogst van 2018, een teken aan de wand voor de Hollandse ui? Zo luidde de presentatie die voorzitter Gijsbrecht Gunter van de Holland Onion Association vanmorgen hield op de landelijke uiendag in Dronten. De vraag stellen is hem beantwoorden. "Ik denk van wel! De weersextremen en records van de laatste eeuw zitten veelal in het laatste decennium."

"Als handel kunnen we momenteel bepaalde markten niet bedienen. De uien zijn te duur, hebben de verkeerde maat of zijn er gewoonweg niet meer. De vraag is of andere exporterende landen die klanten gaan bedienen en of dat structureel wordt. Een aantal sorteerbedrijven heeft de achterliggende weken arbeidstijdverkorting aangevraagd bij het UWV omdat er simpelweg geen werk is en de bedrijven dermate specialistisch zijn dat er geen alternatieven zijn. Een unicum, dat wellicht in de toekomst vaker voor gaat komen..? De rekening van de klimaatverandering wordt zo wel heel concreet", vertelde Gijsbrecht.

"Droogte, maar ook warmte is funest voor fysiologie van de ui. Droogte misschien nog wel relatief beperkt door dikke waslaag die beschermt tegen verdamping.De ui heeft geen sterk ontwikkeld en diep wortelend wortelgestel. Gemiddeld maar zo’n 18 cm waardoor diepliggend water niet kan worden aangesproken. De ui heeft regelmatig een mild buitje nodig. Per mm dat het gewas niet kan verdampen resulteert dat in 200kg opbrengstverlies, aldus Vlaams onderzoek. Als het tekort oploopt tot 300 mm, praat je theoretisch over 60 ton verlies, wanneer dit niet wordt gecompenseerd door beregening. Dat is de complete oogst. De praktijk heeft aangetoond dat deze benadering weleens waar kan zijn. In droge gebieden werd meer dan 1.000 hectare ondergeploegd omdat er simpelweg niets te rooien viel", hield Gunter de aanwezige uientelers voor.

"De vraag is wel of beregenen de juiste vorm van irrigatie is. Het water valt in korte tijd met grote plenzen in een droog en gestrest gewas. Kleur en bacterierot zijn risico’s die dan op de loer liggen. Extreme warmte heeft invloed op de fysiologie van de ui en stimuleert het verouderingsproces. Het is vergelijkbaar met zoutstress en kan veel afdoen van de kwaliteit van het product. Echter, er speelt meer. De aanhoudende droogte zorgde ervoor dat het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en MH heel moeilijk was. Terwijl het effect van deze klimatologische veranderingen bepaalde ziekten en plagen juist stimuleert en ingrijpen nodig is. Insectendruk zoals trips was extreem hoog, zeker in warme droogteperioden en het pakket beschikbare bestrijdingsmiddelen wordt juist al beperkter."

"Omgekeerd zien we soms ook hevige neerslag. Sommigen zijn het wellicht vergeten maar net voor de lange droogteperiode zijn er extreme hoosbuien geweest. Het dichtslaan van de bodem was het gevolg, al dan niet i.c.m. hoge temperaturen. Deze omstandigheden leiden tot stress op de wortels waardoor de planten meer vatbaar voor bodemziekten worden. Bodemschimmels hebben zo vrij spel om het wortelgestel te infecteren en de groei te remmen of een plant volledig te verkommeren. Veredeling op een sterk wortelgestel en een effectieve waterhuishouding in de plant zijn dus strategisch belangrijke stappen die zaadbedrijven nemen."

Maatregelen
Een vrij makkelijke maatregel is de spreiding van teeltgebieden. Weliswaar leidt dat vaak tot hogere transportkosten, maar het spreidt wel het risico. Wie nu vooral uien in het zuidwesten had, stond met lege handen. Een ander punt is het wapenen van de bodem tegen droogtegevoeligheid. Een goed organisch stofgehalte, het benutten van de bufferende werking van zeeklei, maar ook het effect van micorhizza op effectiviteit wateropname, bodemziekten en kaligehalte", hield Gijsbrecht de aanwezigen voor.

Ik wil niet in de mineur eindigen, maar denken in kansen. Daarmee is Nederland groot geworden. Het vereist technologische innovatie en cross-sectoraal denken. De belangen van een ander te omarmen om zelf ook verder te komen. We kunnen het niet alleen…"

 

 

Publicatiedatum : 

 

Rene Tiggelman, Van Langevelde Handelsmij"

"Gezien de vraag zou de uienprijs nog verder moeten dalen"

Tholen - Hoe de uienmarkt zich de komende weken zal gaan ontwikkelen, is voor Rene Tiggelman van Van Langevelde Handelsmij uit Kruiningen een groot vraagteken. "Op het moment is het in elk geval heel erg rustig. De telers die wel een goede opbrengst hebben, zullen blij zijn met dit seizoen, maar voor ons als handel is het geen leuk jaar. Geef mij maar normale prijzen en meer volumes, dat is veel prettiger werken."

"In West-Afrika vraagt Ivoorkust kleine hoeveelheden, heeft Mauritanië aanvoer vanuit Marokko en is Senegal op het moment gesloten, hoewel de verwachting is dat er eind deze maand nog wat invoervergunningen zullen worden afgegeven. Andere bestemmingen houden zich ook stil. Ik hoor dat er nog een klein beetje naar Oost-Europa gaat. In West-Europa worden er wel prijzen gevraagd, maar niet gekocht. En het Verre Oosten heeft dit jaar heel veel uien uit China geïmporteerd. Zo'n bestemming moeten we volgend jaar ook maar weer zien terug te krijgen. De contacten zijn nu gelegd en als de kwaliteit tevredenstellend is, wordt het ook lastiger voor ons."

"De baalprijs staat wel licht onder druk. Voor de middelsortering wordt nu 44 cent gevraagd en de grove gaan voor 49/50 cent weg. Als je puur naar de vraag kijkt, zou de prijs nog verder moeten zakken, maar dat is niet zo makkelijk, want iedereen zit met dure uien", constateert René. "Kwalitatief is het ook goed zoeken, we hebben over het algemeen dit jaar niet de kwaliteit om de uien heel ver weg te sturen."

"Wat we de komende maanden moeten gaan doen, weet ik niet. Normaal bedienen wij Spanje met grove uien  (60/80), maar die zijn er dit jaar niet. Frankrijk zit nog volop in haar eigen uien en persoonlijk vind ik de Duitse kleinpakmarkt een hele lastige markt vanwege de kwaliteitseisen en alle risico's met claims vandien. We zullen weer moeten wachten op de importuien", besluit de handelaar.

Voor meer informatie:
René Tiggelman
Van Langevelde Handelsmaatschappij
Stationsweg 4d
4416 PJ Kruiningen
Tel: 0113-382600
rene@javala.nl 
www.javala.nl 

 

Publicatiedatum : 
Auteur:  
© 

 

Minder teelt maar Zeeland blijft een echte uienprovincie

De uienteelt in Zeeland neemt iets af, in het noordoosten van het land groeit het areaal fors. Die verschuiving als gevolg van een paar mindere jaren is volgens voorzitter Gijsbrecht Gunter van de Holland Onion Association geen reden tot grote bezorgdheid. "Zeeuwse uien blijven de allerbeste." Dat zegt hij in een interview met Omroep Zeeland.

De uiensector in Zeeland heeft een paar lastige jaren achter de rug. Het weer zat niet mee, de ziekte tripvraat stak de kop op en sommige telers kampten met gebrek aan zoet water. Dat heeft tot gevolg dat nu wat minder uienzaad wordt besteld, dus worden in 2019 minder uien geteeld in Zeeland.

Het uienareaal in Drenthe, Groningen en Friesland neemt juist toe. In Drenthe gaat het naar schatting om een groei van zo'n 10 procent, Groningen en Friesland hebben in 2019 een paar procent meer.

Volgens voorman Gijsbrecht Gunter van de uienhandel is en blijft Zeeland een echte uienprovincie. Niet alleen omdat grond hier veel geschikter is dan de zandgrond in het noorden, maar ook omdat ondanks de krimp in absolute getallen de Zeeuwse teelt veel groter is en blijft dan in het noorden van het land.

Bron: Omroep Zeeland

 

Publicatiedatum : 

 

Jan Franje: "Baalprijs licht onder druk"

Kerstorders blijven achter op uienmarkt

Tholen - Op de uienmarkt is het momenteel heel rustig. "Normaal zijn we in deze week altijd druk met de kerstorders, maar nu is het wel heel erg stil", constateert Jan Franje van uiensorteer- en pakstation Franje Onions. "De voorraden zijn een stuk lager, maar als we in dit tempo doorgaan, hebben we in maart nog genoeg uien."

Kwalitatief verschillen de uien volgens de verpakker sterk. "Je hebt goede en mindere partijen. Als ik de boer op ben, merk ik wel dat boeren toch wel graag willen verkopen. De telers die nee gezegd hebben op 50 cent, krabben zich nu achter de oren. Momenteel staan de baalprijzen zelfs een beetje onder druk. Op uien van 50 cent kun je nu niets verdienen."

"Iedereen hoopt dat vanaf half januari Senegal weer aan de markt komt. Men heeft daar later gezaaid, dus normaal moet men ook later gaan oogsten, maar niemand weet er het fijne van", vervolgt Jan. "Ik ben ben ook benieuwd wat de ons omringende landen nog aan voorraad hebben. En op dit moment komen de importuien uit alle hoeken van de wereld, China voorop, ons land binnen. Zelf zullen we in het nieuwe jaar weer ons gebruikelijke volume Egyptische bio-uien binnenkrijgen."

Voor meer informatie:
Jan Franje
Franje Onions 
Gawege 10
4414 NB Waarde
0113 501658
info@franjeonions.nl 
www.franjeonions.nl

 

Publicatiedatum : 
Auteur:  
© 

 

Fotoreportage Ledenvergadering Uienhandel

Kan de Nederlandse uienhandel in april massaal gaan vissen?

Tholen - Traditiegetrouw kwam de eerste donderdag van december uienhandelend Nederland weer bij elkaar op de jaarlijkse ledenvergadering van Comité Ui van GroentenFruit Huis. De vergadering kent altijd een aantal vaste ingrediënten. Zo stroomt Van der Valk in Dordrecht vol met handelaren - dit keer zelfs ruim 80 - spreekt voorzitter Gijsbrecht Gunter zijn 'State of the Onion' uit en hebben de handelaren het - in elk geval voor een dag - bijzonder gezellig met elkaar.

Dit jaar was de spanning op de uienmarkt echter ook voelbaar op de vergadering. De lage opbrengsten en hoge prijzen zorgden ervoor dat de handel dit keer discussieerde over stellingen die in andere jaren niet voor mogelijk worden gehouden. Want gaat de prijs van de Hollandse zaaiuien dit jaar boven de 1 euro uitkomen? Hebben we na nieuwjaar nog 150.000, 200.000 of 250.000 ton uien te verkopen of kunnen we zelfs in april gaan vissen met zijn allen?

Lagerhuisdebat  Jaap Wiskerke, William Nannes en Wim Waterman

State of the Onion
"De groei die de sector de laatste jaren kende zal anders worden", zo poneerde Gijsbrecht Gunter zijn stelling aan de aanwezige leden. 'Groeien' sloeg plotseling om in 'krimp' wanneer we kijken naar 2018. Met de laagste opbrengsten sinds decennia worden we met onze neus op het feit gedrukt dat er dit jaar geen groei in onze handel zit. Qua volume dan. Het exportvolume bedraagt niet meer dan een schamele 700.000 ton waarbij de verwachting is dat in de tweede helft van het exportseizoen slechts een zeer beperkte hoeveelheid kleine uitjes beschikbaar zullen zijn, al dan niet aangetast vanwege kwaliteitsproblemen en schot. Het is geen onwaarschijnlijk scenario dat we eind maart zonder uien zitten als de export blijft doorlopen zoals nu. De uienprijzen zijn weliswaar hoog en tekorten openbaren zich, maar het verschil in winst en verlies wordt vooral bepaald of je nog redelijk wat, weinig of totaal geen uien hebt dit seizoen."


Gijsbrecht Gunter

Toch doelde de voorzitter niet in de eerste plaats op de groei naar uien, maar op de groei, zoals de sector die sinds de millenniumwisseling kent. Hij nam de aanwezigen mee in een paar trends die zijn oorsprong vinden in het rapport van de Club van Rome die in 1972 het rapport ‘Grenzen aan groei’  publiceerde, zoals de toenemende druk om chemische gewasbeschermingsmiddelen te reduceren naar nul,precisielandbouw, versterking van het bodemleven en gericht onderzoek naar weerbare gewassen en biodiversiteit en duurzaamheid. Zo pleitte hij er zelfs voor WageningenUR een duurzaamheidsscan te laten opzetten waarmee we de milieu footprint van een kilo Hollandse uien vergelijken met elders geteelde uien.

"In vervolg hierop gaan we de collectieve promotiestrategie anders inrichten. We gaan het verhaal neerzetten van duurzame handel waaraan de Hollandse ui werkt. We overspoelen geen lokale markten met goedkope overschotten uien, waardoor de inlandse boeren het brood uit de mond gestoten wordt. Linkse media suggereren dat soms wel en gretig toehappende politici zetten dit onderwerp vervolgens op de overheidsagenda, niet gehinderd door enige kennis van de werkelijkheid", zo hield Gijsbrecht de aanwezigen voor.

Klik hier voor de fotoreportage

Ode aan de beursnoteerders

"Als Holland Onion Association zetten we in op de combinatie van ontwikkelingssamenwerking en export. Dat betekent maatwerk leveren naar behoefte van de markt. Kleinschalige projecten opzetten waarbij we de lokale boer helpen zijn inkomen te vergroten en meer koopkracht bieden. Samen bouwen aan goede infrastructuur van havens en achterlandverbindingen. Versterking van de lokale economie, inclusief een solide financieel systeem waarin krediet beschikbaar komt om te investeren. Werken een politiek stabiel klimaat waarin stabiele handel kan worden opgezet en corruptie wordt aangepakt."

"Zijn dit te grote woorden? Is dit een onbereikbare werkelijkheid? Ik ben van mening dat dit de enige juiste weg vooruit is, waarbij groei in tonnen geen doel op zich meer is, maar groei als meest betrouwbare handelspartner des te meer! Juist in landen die de komende decennia een enorme behoefte aan voldoende gezond voedsel zullen krijgen en dat zelfstandig niet kunnen invullen. De tonnen volgen dan wel. De groei die de sector de laatste jaren kende, zal anders worden. Daarbij zijn drie woorden van belang: begrip, vertrouwen en gunnen. Ik hoop dat we na een fijne jaarvergadering en een gezellig samenzijn die woorden vanaf vandaag in de praktijk gaan brengen", zo sloot Gijsbrecht zijn State of the Onion af.


Koen en Marcel Nieuwenhuijse, Rien Murre en Lennart Ras

Reststromen
Vervolgens gaf Wim Gakeer van Avans Hogeschool een toelichting op het onderzoeksproject 'Ui verdient meer' waarin met verschillende bedrijven uit de sector onderzoek is gedaan naar de mogelijke toepassingen van uienreststromen. Met name het stofje quercetine lijkt een waardevolle component die uit de uienvellen kan worden gehaald. Het stofje is een anti-oxidant en natuurlijke kleurstof en wordt ook op de markt gebracht als voedingssupplement. Met name die markt - één van 10 miljoen dagelijkse gebruikers - lijkt een kansrijke markt. De waarde van een potje Quercetine heeft een waarde van $10-100 per kilo. De studenten hebben berekend dat 16.000 ton aan uienvellen kunnen verwerkt worden tot 500 ton quercetine. Het onderzoek krijgt nog een vervolg en wie weet verrijst er in de uienhoofdstad Kruiningen binnen enkele jaren een heuse uienvelverwerkingsfabriek.

Lagerhuisdebat

Arbeidsinspecties
Programmamanager Mark Geers van de Inspectie van SZW kwam een toelichting geven op de uitkomsten van de arbeidsinspecties die in 2017 in de sector hebben plaatsgevonden. Bij een elftal uienpakstations zijn inspecties uitgevoerd, er volgden zes waarschuwingen over de arbeidsmarktfraude - vaak geen deugdelijke registratie arbeidstijden - en een drietal waarschuwingen op het gebied van de Arbo-wetgeving. Bij de gewaarschuwde bedrijven volgt een herinspectie en als de situatie niet is verbeterd, zal dit tot boetes leiden. Concluderend gaf Mark Geers aan dat de inspectie niet op wantoestanden is gestuit, maar dat er op Arbo-gebied zeker winst lijkt te behalen. Ook wees hij de werkgevers op de zwakke positie van de vaak laagopgeleide medewerkers, maar ook op het gevaar van de blootstelling aan kwartsstof en bijvoorbeeld het rijden met dieseltrucks.

Het leukste was voor het laatst bewaard en aan het einde van de middag gingen de uienhandelaren in een Lagerhuis-setting met elkaar in debat over door uienhandelaren aangeleverde stellingen. Na afloop was er tijdens het diner nog voldoende gelegenheid om bij te praten met collega's uit de sector. En wie nog niet uitgepraat was, die moet maar wachten op de viswedstrijd in april....

Klik hier voor de fotoreportage

Foto's: Andries Gunter

 

Publicatiedatum : 
Auteur:  
© 

 

'Alleen in Afrika willen ze onze kleine Zeeuwse uitjes nog hebben'

De Zeeuwse uien zijn kleiner en het zijn er ook minder. De gevolgen van de misoogst in de uien door de droogte zijn ook in de export te merken. Bij verwerkingsbedrijven loopt nu alles nog op rolletjes, maar de vraag is of ze begin volgend jaar ook nog genoeg werk hebben. Mogelijk moeten de medewerkers er verplicht van februari tot de zomer vakantie nemen.

 

 

Bij verwerkingsbedrijf Monie in Nieuwdorp rollen de kleine uien over de band. "We halen nu veel uien op in de buurt bij boeren. Uiteindelijk gaan ze naar landen in Afrika, daar is vraag naar de kleine uien", zegt mede-eigenaar Eric Moerdijk. Toch is het niet vanzelfsprekend dat hij makkelijk van zijn kleine uien af komt. Niet alle afnemers zitten erop te wachten en dan kost het veel tijd en overtuigingskracht om ze de kleine uien van dit seizoen toch te verkopen.

Grotere uien komen uit het noorden

Normaal gesproken koopt het verwerkingsbedrijf de uien voornamelijk bij Zeeuwse boeren, maar nu worden er ook uien uit de rest van het land gekocht: "In het noorden van het land is het een stuk beter geweest. De uien die daar geoogst zijn, zijn een stuk groter. Daar is vraag naar en die kan ik goed verkopen. Daarom haal ik ze dit jaar ook daar vandaan", zegt Moerdijk.

Het blijft spannend of er genoeg uien beschikbaar zijn. Zo niet, dan moet ik het personeel met vakantie sturen"
Eric Moerdijk - uienverwerker Monie

Momenteel heeft het verwerkingsbedrijf genoeg werk voor het personeel. De vraag is of dat het hele jaar zo blijft. Normaal gesproken verwerkt het bedrijf een jaar rond uien, maar door de slechte Zeeuwse oogst, is het maar de vraag of er voor een jaar rond werk is. "Het blijft spannend of er genoeg uien beschikbaar zijn. Zo niet, dan moet ik het personeel met vakantie sturen. Dan moeten we in het ergste geval een paar weken dicht", zegt hij.

 

Spanning en speculatie bij start uienseizoen

In het Vakblad Primeur dat afgelopen weekend verscheen blikten exporteurs en verpakkers vooruit op het spannende nieuwe uienseizoen dat is losgebarsten.

“Veel percelen in het zuidwesten kun je gewoon afschrijven. Ik schat dat 60% van de uien niet eens voor consumptie geschikt is. In het noorden van het land ziet de situatie er beter uit en zijn de opbrengsten gemiddeld 30% minder. Al met al hebben we het over 40-45% minder uien, waarmee er een fors volume minder beschikbaar is voor de export", constateert Chayenne Wiskerke van Wiskerke Onions.

“Linksom, rechtsom of door het midden. Er gaan spannende dingen gebeuren dit jaar”, voorspelt Tjerk Nagel van uiensorteer- en pakstation Konaxx Onions uit Sint Jacobi Parochie. “De sorteercapaciteit is zo overspannen groot, dat er dingen zullen gebeuren die niet stroken met de werkelijkheid.”

Ook Jan Franje van Franje Onions blikt vooruit op een spannend jaar. “Ik denk dat ik nog nooit zoiets heb meegemaakt. Iedereen wijst terug naar 1976, maar als ik de vorige generatie moet geloven, is het niet te hopen dat het net zo afloopt als toen. De uien werden toen afland erg duur verkocht, maar waren op het einde van het seizoen niets meer waard.”

Ook in België zijn de opbrengsten en de kwaliteit zeer wisselvallig, vertelt Rémy Tanghe van Bres Potato dat in 2015 startte als nieuwe onderneming in Breskens en toen alle lopende activiteiten van het toenmalige Terrapoint overnam. “Wij kopen veel uien in België in, maar groftes vallen erg tegen. In de Westhoek zijn de opbrengsten nog redelijk goed, Zeeuws-Vlaanderen brengt het er een stuk minder van af en ook in Wallonië zijn de opbrengsten stukken lager.”

“Het moet allemaal nog maar gebeuren”, begint Jan van der Ben van exportonderneming Sevenhuysen uit Warmenhuizen. “De boeren denken allemaal dat het goud wordt. En de opbrengsten lijken dit jaar inderdaad een stuk minder, maar niemand weet nog hoeveel uien er straks achter de plank liggen.

Ook in de rode uien zijn de opbrengsten wisselvallig, vertelt Carl van de Wiel van uiensorteer- en pakstation Agro Centre Holland, dat zich gespecialiseerd heeft in rode uien. . De kilo’s zijn er gewoon niet. Ik verwacht dat de meeste klanten wel bereid zijn om dit jaar kleinere maten te accepteren. Maar er zijn veel minder uien te verkopen, dus dat zal toch in de marge terug te zien moeten zijn aan het einde van de rit.

“Het zal niet de vraag worden of de uien duur gaan worden, maar het is meer de vraag op welk niveau de gevestigde exportlanden zullen afhaken en andere opties zullen gaan nemen”, concludeert Adriaan van Belzen van Daily Onions. “Daarbij zal elke schakel in de keten te maken krijgen met het dilemma van de middelsortering in verhouding tot grof. In het Verenigd Koninkrijk zijn supermarkten al overgestapt op andere specificaties waarbij Engelse telers al volop de middelmaten mogen afleveren wat nog niet eerder op deze schaal is voorgekomen.”

Het hele artikel lezen? Abonneer je nu op Primeur en we sturen je het september-nummer toe

 

Publicatiedatum : 
Auteur:  
© 

Mike de Koster, WDK Onions:

"Deze situatie is nieuw voor de uienhandel"

Tholen - Deze week heeft de uienhandel even pas op de plaats gemaakt. "Het is even wat rustiger, maar dat is niet erg, want vanwege het binnenhalen van de oogst was het de afgelopen tijd ook dubbel druk", vertelt Mike de Koster van WDK Onions uit Kwadendamme. Hij spreekt van een extreem uienjaar. "Dit is nieuw voor iedereen in de uienhandel."

"Eigenlijk blijven bij alle partijen die binnenkomen de opbrengsten toch weer achter bij de verwachtingen. We krijgen partijen binnen variërend van 6 tot 60 ton per hectare. Wel is de maatvoering richting het einde van het groeiseizoen nog wat bijgetrokken, al blijft die ver achter bij andere jaren. De grofte zal de prijs hoofdzakelijk gaan bepalen. Het wrange is dat de boeren met fijne uien en slechte kilo's hun prijs niet krijgen en dus dubbel hard geraakt worden", vertelt Mike.

"En voor de prijzen bij de boer is het dit jaar echt maatwerk. Andere jaren kon je bij wijze van spreken nog weleens een cel voor de prijs van de buurman kopen, maar nu moet je in elke cel gaan kijken", vervolgt de verpakker. "De meeste boeren met grove uien hebben begrijpelijkerwijs geen haast om te verkopen. Toch zijn er afland redelijk wat uien verkocht. Het gaat ook om veel geld en als je kilo's meevallen, loop je vervolgens ook geen risico's meer."

"Toen iedereen ging inzien dat de opbrengsten echt tegen gingen vallen, kwam er meer stemming in de markt en zijn de baalprijzen de laatste weken opgelopen. In de baal liggen de prijzen voor de fijne uien rond de 22-23 cent, de middel rond de 28-30 cent en de grove uien worden voor 35 cent verkocht. Gelukkig stabiliseren de prijzen nu, want we zien dat de klanten in het buitenland ook moeite hebben het gefinancierd krijgen. De prijzen liggen toch drie keer zo hoog als vorig jaar.

Voor meer informatie:
Mike de Koster
WDK Onions
Langeweegje 39
4434 NC Kwadendamme
T: +31-(0)113-644270
F: +31-(0)113-644788
M: +31-(0)6-48380272